This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
สำรองห้องพัก
+886 289682000
สำรองห้องพัก

วิธีการในการเข้าถึงสหรัฐ

  • taiwan-city-skyline-wallpaper-1
  • hdr-city-wallpaper-6

วิธีการในการเข้าถึงสหรัฐ

ใช้เวลาเดินประมาณ 15 นาทีจากรถไฟความเร็วสูงรถไฟไต้หวันและสถานีรถบัส Banqiao นอกจากนี้คุณยังสามารถถ่ายโอนไป MRT ภายในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานี Fuzhong (นั่งสองนาที) หรือขึ้นรถบัสเมืองประมาณสิบนาทีและได้รับการออกในด้านหน้าของโรงแรม
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT Fuzhong โรงแรมตั้งอยู่เยื้องทางออกที่ 2 ของสถานี Fuzhong นั้น เดินประมาณสองนาที
Close