This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our นโยบายคุกกี้.
สำรองห้องพัก
+886 289682000
สำรองห้องพัก

เกี่ยวกับเรา

  • 70672775
  • 70672783
  • 70672780
  • 70982515
  • 39960765
  • 39960758
  • 40088935

เกี่ยวกับเรา

YI สาขา Su Hotel Banqiao มันมีพิธีเปิดงานในช่วงต้นปี 2014 YI SU Hotel ตั้งอยู่ที่ Fuzhong ถ. Banqiao Dist. นิวไทเปซิตี้ได้โดยง่ายแผนสถาปัตยกรรมโดยรวมที่จะไล่ตามความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนของ การออกแบบในขณะที่การสร้างประสบการณ์ที่พักสะดวกสบาย
ทุกอย่างจากลักษณะห้องลงไปบริการระดับมืออาชีพของเราอยู่ในการแสวงหาความสมบูรณ์แบบในทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ความเชื่อของเราคือการเป็นโรงแรมธุรกิจเรือธง.

Close